reborn training รับ จัดอบรมสัมนา พัฒนาบุคคลากร พิธีกร วิทยากร ประชุม กิจกรรมกลุ่ม
REBORN TRAINING ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา และ รับจัดงาน อบรมสัมมนา TeamBuilding กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับ องกรณ์ รัฐ และ เอกชน เรามีอาจารย์ ที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน รับทั้งความรู้ความสนุกไปกับเรา Reborn Training

วิถีในการยกระดับทักษะตนเองให้ประสบความสำเร็จ

.วิถีในการยกระดับทักษะตนเองให้ประสบความสำเร็จ
วิถีในการยกระดับทักษะตนเองให้ประสบความสำเร็จ
 
ก่อนที่ผมจะพูดถึงวิธี หรือแนวทางที่เราจะทำอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จ ในการยกระดับ ความสามารถของ ตัวเราเอง ผมจะขอพูดถึง และ ทำความเข้าใจคำว่า “ทักษะ” (Skill) ซะก่อนว่า มันคืออะไรกันแน่? หลายคนอาจจะ เข้าใจว่า “ทักษะ” นั้นแปลว่า ความสามารถ ของคนในการทำงาน ซึ่งก็ไม่ได้มีความหมาย ที่ผิดอะไร และ ที่ผมจะเพิ่มเติมให้ก็คือ “ความรู้” (Knowledge) กับ “ทักษะ” (Skills) นั้นเป็นคำ สองคำที่ใช้ทดแทน กันได้ นั่นก็เป็นเพราะว่า ความรู้จะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อมีการลงมือทำ ให้ได้เสียก่อน และจากการลงมือ ทำนั้นก็จะทำให้เรา “รู้” ว่าวิธีการที่กำลังทำ อยู่นี้ได้ผลหรือไม่ได้ผล แล้วควรจะปรับเปลี่ยน วิธีการอย่างไร ให้ได้ผล และ การปรับเปลี่ยนให้ได้ผล นั้นต้องใช้การเรียนรู้ (Learning) จนเกิดความเข้าใจ (Understanding) ความหมายสำคัญของ “ทักษะ” เพราะว่าจะช่วย ให้เราประสบความสำเร็จ ในการยกระดับทักษะของตนเองได้
 
ทักษะ ก็คือ การพัฒนาระดับ ความชำนาญโดย ผ่านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรู้ การดูงาน ฯลฯ และผ่านการเรียนรู้ จากประสบการณ์ ในการทำงาน แต่ทักษะนั้น ไม่ใช่ความเข้าใจ ในตัวหนังสือทฤษฎี เท่านั้น (นั่นเป็นแค่ข้อมูลเท่านั้น) ซึ่งการยกระดับ ความเชี่ยวชาญนั้น คน ๆ นั้นจะต้องตระหนัก รู้ว่าทักษะใดที่จำเป็น ต่อการทำงานและใช้ชีวิต ตลอดจน วิธีการที่ใช้ในการ ยกระดับนั้นจะต้อง เป็นวิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ พัฒนาในระยะยาว ซึ่งกระบวนการเบื้องต้นในการยกระดับตนเอง เพื่อก้าวสู่ความเชี่ยวชาญ มีดังนี้ครับ
 
1. เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า – ฝึกแล้วฝึกอีก ทำแล้วก็ทำอีก ยิ่งทำซ้ำ ๆ ก็ยิ่งเพิ่มความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น จะทำให้เราได้แนวทาง หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นของตัวเราเอง เช่น ถ้าเราพิมพ์งานบ่อย ๆ เราก็จะพิมพ์ คล่องมากขึ้น หรือ ถ้าเราทำอาหารบ่อย ๆ เราก็จะรู้ว่าอาหารชนิดใด จะใช้เครื่องปรุงในปริมาณที่เท่าใด จึงจะมีรสชาติพอดี หรือได้วิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้น่ารับประทานมากขึ้น แม้กระทั่งการวางแผน ถ้าเราลองฝึกวิเคราะห์ สถานการณ์บ่อย ๆ ก็จะทำให้เราอ่านสถานการณ์ได้ขาด และ แม่นยำมากขึ้นนั่นเอง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า การที่เราทำซ้ำ ๆ ในแต่ละครั้งนั้นเราได้เรียนรู้ (Learning) หรือไม่
 
2. ยกระดับทักษะตนเอง – การยกระดับทักษะ (Up Level หรือ Upskilling) เป็นกระบวนการที่จะทำให้ เราได้ทักษะใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากทักษะเดิม ๆ ที่เรามี แถมยังทำให้ทักษะเดิม ๆ ที่เรามีอยู่นั้นเพิ่มระดับ ของความคล่องแคล่ว เชี่ยวชาญได้อีกด้วยนะ เช่น โปรแกรมเมอร์ พัฒนาตนเอง ด้วยการเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ที่ตนเองจำเป็นต้องใช้ ก็จะทำให้ได้ทักษะในการใช้โปรแกรมใหม่ขึ้นมา ในขณะเดียวกัน โปรแกรมเก่าที่เคยใช้ ก็ยังไม่ได้หายไปไหน และ อาจจะได้ทักษะจากการใช้ โปรแกรมใหม่ มาช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรมเก่าเดิม ๆ ด้วย
 
3. ย้ำทวนทักษะ – การยกระดับทักษะตนเอง ในกรณีนี้หมายถึง นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ แล้ว ในทักษะที่ตนเองใช้อยู่นั้น จะต้องไปเพิ่มเติมให้มากขึ้น ในกรณีที่จะต้องไปทำงาน ในตำแหน่งใหม่ หรือการเลื่อนขั้นขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือในสถานการณ์ที่ แตกต่างไปจากที่ทำงานอยู่เดิม ๆ ในชีวิตประจำวัน หมายถึง เป็นการทบทวนทักษะที่เรามีอยู่ว่าจะสามารถ ใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่ได้หรือไม่ ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตาม จะต้องมีการปรับปรุง และ เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมอยู่ดีล่ะครับ เพราะสถานการณ์ การทำงานในสังคมโลกนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่าเราก็ใช้ทักษะเดิม ที่เรามีเป็นฐาน ในการต่อยอดยกระดับขึ้นไปนั่นเอง
 
4. พัฒนาให้เจ๋งขึ้น – มีอยู่ 2 กรณีก็คือ การพัฒนายกระดับตนเอง ให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งใหม่ ที่สูงขึ้น และ หรือขึ้นไปดำรงตำแหน่ง ก่อนแล้วจึงพัฒนายกระดับ ให้มีทักษะตรงกับตำแหน่ง ที่ครองอยู่ ซึ่งโดยมากแล้ว จะเป็นทักษะในด้านการบริหารงาน บริหารคนและบริหารองค์กร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะการพัฒนายกระดับทักษะตนเอง จะเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งเสมอไป แต่ที่แน่ ๆ คือท่านได้เลื่อนระดับ ของทักษะให้อยู่ในระดับที่ เชี่ยวชาญและตำแหน่งนี้ก็ จะอยู่ติดตัวเราไปอีกนาน แม้วันที่เราลงจากตำแหน่งการงาน แล้วก็ตาม ตำแหน่งความเชี่ยวชาญ ในทักษะของเราก็จะยังคงอยู่ไปตลอด
กระบวนการทั้งหมดนี้ จะช่วยให้เกิดการพัฒนายกระดับ ทักษะของบุคลากรในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิผล สิ่งที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ บุคลากรในองค์กร ควรจะทำร่วมกันก็คือ การกำหนด “ยุทธศาสตร์การเรียนรู้” (Learning Strategy)
ซึ่งฝ่าย HR ควรจะต้องมี “ยุทธศาสตร์การเรียนรู้” ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจขององค์กร (ในเอกชน) และแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร (ในภาคราชการ) ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการองค์กร จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขององค์กรทุกระดับ เพื่อการเชื่อมโยง เป็นงานเดียวกัน ในด้านของบุคลากร ก็จะต้องมีแผนการทำงาน ของตนเองที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อแปลงสู่การปฏิบัติ อย่างเข้มข้นจริงจัง ตลอดจนจะต้องมีการพัฒนา ยกระดับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของตนเอง (ส่วนบุคคล) เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายในตำแหน่งหน้าที่ หรืออาชีพของตนเองได้ในที่สุด
 
 

CR.ดร.กฤติพงศ์ Reborn Training

ติดต่องานได้ที่ 09-405-79569
บริษัท รีบอร์น เจอร์นี่ จำกัด 461/1 ลาดพร้าว 64 แยก15
 เเขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310
 
  
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn