reborn training รับ จัดอบรมสัมนา พัฒนาบุคคลากร พิธีกร วิทยากร ประชุม กิจกรรมกลุ่ม
REBORN TRAINING ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา และ รับจัดงาน อบรมสัมมนา TeamBuilding กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับ องกรณ์ รัฐ และ เอกชน เรามีอาจารย์ ที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน รับทั้งความรู้ความสนุกไปกับเรา Reborn Training

อาจารย์ ต้อม คณิศร์ บุญยง Reborn Training

Reborn training อาจารย์ ต้อม คณิศร์ บุญยง life management Team Building Walk Rally กลุ่มสัมพันธุ์ พัฒนาบุคลิกภาพ

อาจารย์ ต้อม คณิศร์ บุญยง Reborn Training

ประวัติวิทยากร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ผลงานผ่านสื่อ
– รายการพระราม4คาเฟ่ ช่อง 3 , รายการเพลงติดดาว Fan TV
– รายการ GMM Channel , ละคร เนื้อคู่ อยากรู้ว่าใคร GTH
– รายการส่องท้องถิ่นไทย ช่อง Thai PBS
– รายการชุมทางเสียงทอง ช่อง 7 , รายการ 7 สีคอนเสิร์ต
– รายการก๊อปซ่าส์ ช่อง True
– นิตยสาร สารคดี ฯลฯ

บนโลกใบนี้ที่ ทุกอย่างวิ่งผ่านไปเร็วอย่างกับรถไฟ ความเร็วสูง ทั้งวิทยาการ ขีดความสามารถ ต่างก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคน ที่ไม่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลง เพราะบางทีมันก็ดูกลมกลืนจนไม่รู้ว่า ตัวของเราเอง ถูกการเปลี่ยนแปลงนั้นกลืนเข้าไปแล้ว โลกเปลี่ยนไป คนเราก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคน ที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยน ยังติดอยู่กับคำว่า แบบเดิมดีที่สุด ไม่แปลกที่จะคิดแบบนี้เพราะความเป็นมนุษย์ มนุษย์มักขี้กลัว ทำแบบนี้แล้วปลอดภัย แต่ปล่าวเลย บางครั้งการพัฒนานั้นจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้น ผลตอบรับมากขึ้น อาจจะพูดไม่ได้ว่า จะไม่ส่งผลเสียที่เร็วเกินไป แต่แค่เลือกที่จะเรียนรู้ก็ไม่เสียหายอะไร หลายคนเสียโอกาศเพราะไม่รู้ ไม่เคยเห็น ไม่รู้จัก จงอย่าปล่อยให้คำเหล่านี้มาทำให้คุณ หยุดที่จะเรียนรู้ หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง หยุดที่จะคิดอะไรใหม่ๆ หยุดที่จะลองทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ การเรียนรู้จะทำให้เรา ปรับตัวให้เข้าไปกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอสิ่งที่เลวร้ายแค่ไหน หรือไปถึงจุดสูงสุดของชีวิต เปิดใจรับสิ่งใหม่ เพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ๆ ร่วมงานกับคนใหม่ๆ และนั้นจะทไให้คุณ ปรับตัวอยู่บนโลกใบนี้ที่ในแต่ละวันมั่งช่างวิ่งไปเร็วเหลือเกิน

หัวข้อที่บรรยาย- เด็กและเยาวชน
– ครอบครัวอบอุ่น
– สูงวัยใจเป็นสุข
– Stop Teen Mom
– การผลิตสื่อสร้างสรรค์/ และการผลิดVTR
– การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
– ค่ายป้องกันยาเสพติด
– หลุมพรางชีวิต
– บรรยายคุณธรรมสําหรับเยาวชน
– จิตอาสา
– การพูดในที่ชุมชน
– life management
– Team Building / Walk Rally
– Sport Day
– Ice Breaking ละลายพฤติกรรม
– กลุ่มสัมพันธุ์
– การทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข
– ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
– ความสุขในการทํางาน ( happy workplace )
– การบริหารจัดการความเครียด
– พัฒนาบุคลิกภาพ
ฯลฯ

– วิทยากรบริษัท อารมณ์ดี กรุ๊ป จํากัด
– วิทยากรลูกเสือ สังกัดสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
– วิทยากร บริษัท เติมเต็มความรู้ จํากัด
– วิทยากร บริษัทStepteambuilding
– วิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– วิทยากร อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี กระทรวงพานิชย์
– วิทยากร อบรมพลังบวกสร้างได้ กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
– โครงการต้นกล้าครอบครัวศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี (10 รุ่น)
– ค่ายครอบครัวอบอุ่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม.
– โรงเรียนครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. (3 รุ่น)
– โครงการครอบครัวนี้มีรัก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. (6 รุ่น)
– วิทยากร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ปทุมธานี
– ค่ายครอบครัวคุณธรรม นําชุมชนพ้นภัยยาเสพติด อบจ.สมุทรปราการ (12 รุ่น)
– โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี อบจ.สมุทรปราการ (12 รุ่น)
– โครงการพัฒนาศักยภาพผ็พิการ สมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ (6 รุ่น)
– โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน อบจ.สมุทรปราการ (12 รุ่น)
– โครงการอบรมสตรีเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี
– วิทยากร TeamBuilding มูลนิธิรามาธิบดี
– วิทยากร “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” มูลนิธิ SCG
– วิทยากร Teamwork บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT.
– วิทยากรเครือข่ายประชารัฐ ต่อต้านทุจริต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– วิทยากรหลักสูตร สัมพันธภาพในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม.
– โครงการสานสัมพันธุ์ครอบครัว อนุบาลสายสุดา
– โครงการอบรมครอบครัวเยาวชนเสี่ยง และ ครอบครัวผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด สถานพินิจจังหวัดแพร่
– โครงการครอบครัวอนุรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้
– โครงการครอบครัวพอเพียง ธนาคารออมสิน
– โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก และผู้สูงอายุ เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
– โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
– วิทยากรเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด ปปส.
– วิทยากร รับน้องปลอดภัย สสส.
– วิทยากรการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน สพม.40 กระทรวงศึกษาธิการ
– ค่าย เยาวชนรักชาติ กองทัพบก
– ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
– ศิลปินตลก สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
– โปรดิวเซอร์ บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด มหาชน